A

66

Angle med angelrøe. 

A – pers. pron./best.art. hunkj. entall: e ser a, e ser a Kari. pers. pron./best.art. hankj. entall i dativ: e tålå med a, e tålå med a Per.

ABAKLI – om noe som er vanskelig å få til, som man strever med.

AFLE ME – tøyse med, spesielt barn, slik at de blir oppspilt eller aggressiv.

AFLE TI – mase om.

AFLES – småkrangle, drive ablegøyer.

AKKEDERE – diskutere, forhandle. Av akkordere, fra fransk ‘accorder’, bli enig.

AKTENN – spesielt i uttrykket: de e itj aktenn= ikke noe å akte på, bry seg om, gjelder ikke.

ALES – annerledes.

ALL DAGEN – hele dagen.

ALLDER – aldri.

ALLDRUG – tilårskommen.

ALL ME SE – i det hele tatt, med hele kroppen: han va vòrti gamlar all me se.

ALL SINN DAG – gjennom hele livet.

ALLSTAN/ALLSTASS – alle steder.

ALLT SEA – helt siden: allt sea væla vart te – helt siden verden ble til.

ALLT TART – helt til.

ALLT  SØM  E – uttrykk for oppgitthet, overraskelse e.l.: nei, de e da allt søm e å!

ALLT TART – helt (inn)til.

ALLT ME EN VIL – ubegrenset, i store mengder. Her e det tyting allt me en vil.

ALL VÆLA – til alle tider, alltid.

AMBO – bestikk, redskap.

AMPE – bry, umake, mase på.

AMPÅT – masete, brysom.

ANGLE – fiske med stang og markkrok.

ANGELRØE – fiskestang.

ANNA HÆLJ – neste helg, motes anna hælj: mot neste helg

ANNATÅ – i uttrykket: de ska bli annatå =det skal bli en annen dans.

ANNBLEST – andpusten.

ANNBÆRT – når det står frostrøyk ut av munnen.

ANNFØTTES – liggi annføtes: ligge med føttene mot hverandre

ANNLIKT/ANNLEKT – lattermild.

ANNSAMT – travelt: e ha dde se annsamt

ANNSE – ense, oppdage.

ANNSLESS – annerledes.

ANNT ØM –   travelt.

ARABUST – pilbørse, armbrøst

ARE – andre (pron.) Di arenn= de andre.

ARØMSTASS/ARØMSTANN – andre steder.

ARTUG(T) – artig, morsom(t).

ASK – lagget trekar med håndtak. Ofte brukt ved mjølking.

ASPEKTER –   komisk eller utspjåket, tilgjort menneske.

ASSNA – travelhet.

ASTA – av sted.

ATTABAK – bakover: ramle attabak.

ATTEM/ATTØM/ATTOM – bak, ved bevegelsesverb: gå attem fjøse 

ATTERBÒ – sende atterbò: sende avbud.

ATTERHALL -måtehold, reservasjoner. Det e itjnå atterhall på’n Kari.

ATTGLÆTT – bakglatt: skien e attglætt(inn), e ha attglættinne ski, de e attglætti.

ATTIÆTT – kømmi attiætt/attiættkømminn=går i barndommen, dement.

ATTRE SE – angre, gå tilbake på noe.

ATTVENNT – bli attvennt: bli nektet konfirmasjon.

ATTUNN – bak og under.

ATTÆI – bak, bakenfor.

AVHÒL – ensomt sted, utenfor folkeskikken.

AVLE ME – beherske, kontrollere, være herre over, holde styr på.

AVLEES – avsides.

AVLÅGGÅ – skape uorden, rote til.

AVLÅTTÅS – mye, stor mengde av noe.

AVNÅTE – av og til.

AVRAT – avfall, skap.

AVRÅDD – e villa ta meg en lang fjelltur, men vart avrådd da e såg veret. Ombestemme seg, ikke gjennomføre noe som kan virke vanskelig, lite lurt, som man ikke har lyst til lenger.

AVUNNSJUK – misunnelig.

AVVENNE – avlive.

AVVENNT – sluttet med brystmelk.

AVÅT – plagsomme insekter.

Artug dråk

artug førkje

Ask. Her’n vart brukt når’n mjòlka gjet’n.

Ask